Alliantiemanagement

ALLIANTIE. [alg] Vorm van SAMENWERKING waarbij verschillende partijen (tijdelijk of permanent) een formele overeenkomst aangaan om een gezamenlijk doel te bereiken, waarbij alle partijen onafhankelijk blijven en hun eigen activiteiten blijven uitvoeren”

Eigenlijk al een oud begrip in de samenleving: samenwerken. Maar in de huidige economie een noodzaak, daar waar het in het verleden een luxe was.

Samenwerking tussen organisaties zien we van oorsprong in de luchtvaart, de projectbouw, de pharma- en autoindustrie en in de ICT wereld. Tegenwoordig worden steeds meer organisaties gedwongen samen te gaan werken veelal uit kostenbesparingsoogpunt. Gezondheidszorg, publiek transport, verzekeringsbranche, banken en overheid zijn hier nijpende voorbeelden van.

Alliantiemanagement is het vak dat al deze samenwerkingsvormen inhoud geeft en bestuurlijk maakt.

“Innovate through partnerships”
Jan Traas – Alliance Executive