Doelstelling

Wat willen organisaties bereiken door samen te werken? Kostenbesparing? Marktvergroting? Gezamenlijk investeren?

Een alliantie is een slimme vorm van samenwerking om een van deze wensen te realiseren, maar waarbij je toch je eigen identiteit als bedrijf behoudt om je doelstellingen te bereiken. Daar heb je dan duidelijke afspraken voor nodig en een besturingsmodel om de gewenste resultaten te kunnen volgen.

Afspraken kun je vastleggen in de vorm van een overeenkomst, en die kan vele aspecten omvatten zoals:

  • Een specifieke markt- of klantbenadering
  • Innovatie voor een product en/of dienst
  • Regiemanagement in multi vendor organisaties
  • Het managen van kostenverlaging
  • Of een combinatie van bovenstaande uitdagingen

Alliantiemanagement is een aandachtsgebied dat zou moeten vallen onder het dagelijkse management van elke organisatie. Je vindt het echter vaak terug in de inkooporganisatie en binnen de ICT afdeling. Dit is meestal historisch zo ontstaan, maar de visie en strategie waar een organisatie de komende jaren naartoe gaat, vereist een managementfocus inclusief alliantiemanagement.

Anders gezegd: naast “het nieuwe werken” wordt het nu noodzaak voor “het nieuwe samenwerken”.