Hoe voorkomt een alliantiemodel een datalek?

Posted by in Alliantie nieuws

Is samenwerking tussen technologiebedrijven zinvol om datalekken te voorkomen? Jazeker!

Een alliantiemodel voor informatiebeveiliging is de enige juiste aanpak om de risico’s van het lekken van data te verkleinen. Om de regie te kunnen voeren over je eigen informatiebeveiliging moet je vier dimensies afdekken: de organisatie, de mens (medewerkers), de juridische aspecten en tot slot de techniek. Geen enkele leverancier van beveiligingsoplossingen dekt al deze vier dimensies af. Daarom is een alliantiemodel hier uitermate zinvol om zeker te zijn dat je niet een van die vier domeinen verwaarloost.

EMCS IT is een adviesbureau die dit alliantiemodel omarmt en in de praktijk uitrolt, samen met een aantal gerenommeerde technologie- en juridische bedrijven. Hoe een dergelijk model in de praktijk werkt? Dat kunt u beleven tijdens het seminar:

 Workshop Meldplicht Datalekken
Dit seminar wordt gehouden op 1 maart 2016 op Flight Forum 40 te Eindhoven, aanvang 14.30 uur.

Heeft u interesse? Even bellen met 06-22261910 voor een uitnodiging.